Systematiskt arbetsmiljö och brandskyddsarbete

Att få tid att följa nya direktiv och lagkrav är inte lätt när kunder kräver snabba leveranser och resurserna är knappa.
Därför erbjuder jag:

  • Utbildningar i de lagkrav som gäller inom arbetsmiljö och brandskydd
  • Införande och stöd för systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
  • Utbildning i heta arbeten
  • Företagsanpassade breddutbildningar för personalen
  • Framtagning av den dokumentation som lagen kräver
  • Framtagning samt bevakning av föreskrifter inom arbetsmiljölagstiftningen
  • Utbildning i handhavande av brandsläckare och utrymning
  • Skyddsombudsutbildningar
  • Stöd vid införande av miljöledningssystemet ISO 14001

 

 

 
Denna sida har hittills besökts gånger.

G. Åhslund Konsult|Kommunhuset, 680 50 Ekshärad|Tel. 0563-401 60, 070-658 42 05|info@goranahslund.se

Kamedia