Nyheter

NY UTBILDNING PÅ GÅNG !!!

Prevent har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för att nå ut med arbetsmiljökunskap i småföretag.

Jag kommer att köra en sådan om intresset finns hos er

Följ länken för att få mer info www.foretagsam.net

Arbetsmiljöinspektionens planerade tillsyn 
Om ni är osäkra på vad ett sådant ev besök innebär är ni välkomna att höra av er.
Läs mer »

 

 

 

 

 

Göran Åhslund AB Kommunhuset, 680 50 Ekshärad|Tel. 0563-401 60, 070-658 42 05|info@goranahslund.se

Kamedia