Arbetsmiljöutbildningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen på företaget krävs enligt AFS 2001:1 att man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.
Målet med utbildningen är att känna till vad lagen säger samt hur man tillämpar den praktiskt på Ert företag.
Kurstid: 8 timmar

Arbetsmiljöansvar för chefer

Många chefer på våra svenska företag har ingen aning om vilket ansvar de har inom arbetsmiljölagstiftningen. Det straffrättsliga ansvaret är stort. Enskilda chefer kan dömas till böter eller fängelse för att vid uppsåt eller oaktsamhet orsakat att en anställd råkar ut för en allvarlig olycka. Vi utreder vad arbetsmiljölagstiftningen säger om ansvaret och delegering till underlydande chefer.
Kurstid: 8 timmar

Skyddsombudsutbildning

Att som chef ha duktiga och välutbildade skyddsombud kan vara guld värt. För att förebygga skador, de anställdas representanter ser i vardagen risker och kan påpeka dessa för åtgärder innan olycksfall sker.
Kurstid: Minst 16 timmar

Arbetsmiljölagen och föreskrifter

Utbildningen säkerställer att deltagarna får en grundutbildning i arbetsmiljölagen, samt i de föreskrifter som gäller på arbetsmarknaden.
Kurstid: 8 timmar

Tillbaka till Utbildningar

Göran Åhslund AB |Kommunhuset, 680 50 Ekshärad|Tel. 0563-401 60, 070-658 42 05|info@goranahslund.se

Kamedia