Utbildningar

Att ha en kunnig personal, är alla överens om är viktigt för att företagens produkter och tjänster tillverkas och levereras
i rätt tid och till rätt kvalité. Detsamma gäller inom arbetsmiljö och brandskydd.
Om personalen känner till risker och hur man bäst förebygger dem är guld värt för att motverka att allvarliga olyckor sker.

Inne på sidan kan ni se vad som erbjuds, men om ni kontaktar mig kan vi sy ihop något som är designat just för
era behov.


Arbetsmiljöutbildningar

Brandskyddsutbildningar

Bilder från utförda utbildningar

Göran Åhslund AB |Kommunhuset, 680 50 Ekshärad|Tel. 0563-401 60, 070-658 42 05|info@goranahslund.se

Kamedia